من.

گفت وقتی نوازش می‌کنی شبیه وقتی می‌شوی که آشپزی می‌کنی. مسلط هستی، خلاق و سرحال. فکر کردم که چرا. می‌فهمم شباهت‌اش از کجا می‌آید.

Advertisements

خبر خوب.

ماشین جا نداشت من هم همراه بچه‌ها بروم و پشت در زندان انتظار بیرون آمدن دختر را بکشم. به جایش آمدم خانه و شروع کردم به درست کردن شام. شامی که دختر دوست داشته باشد و سالادی که دختر دوست داشته باشد. از انتظار کشیدن بیزارم، کارها که تمام شد، اعصاب چرخ‌کنی انتظار کشیدن هم خودش را نشان داد. این‌جور مواقع تنهایی انتظار کشیدن هم اوضاع را بدتر می‌کند. دیگر طاقت‌ام داشت به انتها می‌رسید که آمد بیرون. حالا در راه خانه است و من به مادرانی فکر می‌کنم که سال‌هاست انتظار فرزندشان را می‌کشند که بیاید، زنانی که نه تنها شوهرشان نیامد، خبر حکم اعدام شوهرشان را گرفتند، زنان و فرزندان و مادران و پدرانی که خبر فوت عزیزشان را جای خودش تحویل گرفتند، به خانواده‌هایی که می‌دانند عزیزشان بیمار است و آن تو دسترسی درستی به دکتر و دارو ندارد، به این همه درد که زندگی آدم‌ها را پر کرده. دختر ما دارد می‌آید. همین یک شب را جشن بگیریم.

روزانه‌های رها.

سپهر، پسرک ۵ ساله، با مانی ۱۲ ساله رفیق‌اند. مانی رابطه‌اش با بچه‌های کوچک خیلی خوب و همراه است. سپهر که آمد داخل مزرعه، مانی گل بهاری‌اش را تازه کاشته بود. من آن‌جایی حواس‌ام بهشان جلب شد که دیدم سپهر رفت و با یک تکه یونولیت آمد که دانه دانه کند و بریزد سر گیاه. فکر کردم همین طوری دلش خواسته بازی کند. برایش توضیح دادم که یونولیت برای خاک و گیاه بد است. فوری رفت و تکه یونولیت را گذاشت سر جایش و برگشت و مشغول گشتن شد. آمد پیش من که پس چه هدیه‌ای به گل بدهم؟ تازه دوزاری‌ام افتاد. گفتم فکر کنم برگ خشک دوست داشته باشد، که بریزی روی خاک پایش. زیر درخت افرا بودیم. یک برگ افرای خشک پیدا کرد و رفت بالای سر گل تازه کاشته شده مانی و داد زد سوپرایز و برگ را خرد کرد و ریخت سرش.

مختصات.

مهرداد مهدی آکاردئون به دست و آسو کهزادی ویولن به دست روی سن می‌نوازند. تو در صندلی کنار من نشسته‌ای. هر بار که مهرداد و آسو وسط موسیقی دلبرشان به هم لبخند می‌زنند، دست‌ات را که در دست‌ام گرفته‌ام محکم‌تر فشار می‌دهم. گاهی هم بر می‌گردم و نگاه‌ات می‌کنم و لبخند می‌زنم. قطعا دل‌ام می‌خواهد ببوسم‌ات. بالاخره بی‌خیال دیوارهای عرف و ترس می‌شوم و می‌بوسم‌ات. کوچک و سریع. با چشمانی که برق می‌زنند.

روزانه‌های رها.

هر نفر سهمیه یک گل بهاری داشت تا در کرت خودش بکارد. مانی آلیسوم‌اش را کنار بوته رزش کاشت. بوته رز را دو سال است که کاشته و از آن موقع رز شده رز مانی و برخلاف بقیه هیچ‌وقت کرت‌اش جابه‌جا نشده تا پیش رزش بماند. همیشه با رزش حرف می‌زند، حالا با گل بهاری جدیدش هم حرف می‌زد. به آرتا که سه تا کرت آن‌ طرف‌تر گل بهاری‌اش را کاشت هم گفت باید با گل‌ات حرف بزنی. صحنه بعدی پسرک‌هایی بودند که کله‌شان را برده بودند نزدیک گل‌هایشان و با آن‌ها آرام آرام حرف می‌زدند.

نیاز.

با این که گفته بودم کمتر دوست‌ام داشته باش، اما دل‌ام می‌خواست این‌جا بودی. دل‌ام می‌خواهد کسی که مطمئن‌ام دوست‌ام دارد این‌جا باشد، همین نزدیک. گم می‌شوم وقتی کسی نیست که دوست‌ام داشته باشد.

تصمیم.

نمی‌توانم بروم. اتفاقات اخیر آخرین تیر ترکش بود. بعد از کلی شک که دوباره به جان‌ام افتاده بود، که اگر برویم همین چهار تا جایی را هم که مگه داشته‌ایم فتح می‌شود. اتفاقات اخیر ثابت کرد، اگر بروم دیوانه می‌شوم. تنها چیزی که کمی آرام‌ام می‌کند بودن است. حتی بودن پشت درها، در انتظار آزادی رفقا، با تحمل تحقیرها و توهین‌ها. نمی‌توانم بروم. حتی اگر این فدا کردن آرامش و زندگی شخصی‌ام باشد، که هست. قطعا زجرها ادامه دارد. زجر مخفی‌ کردن چیزی که واقعا هستم. زجر زور شنیدن. نمی‌توانم بروم. هر جای دنیا که بروم وطن‌ام و همه غم‌ها و خشم‌هایش با من می‌آید. تنها راه‌اش کنار گذاشتن همه این فکرها و دغدغه‌هاست، که من آدم‌اش نیستم. فعلا که نیستم. نمی‌توانم بروم. تا مجبور نشوم.